Comesaña Sporting Club

30º Memorial Belarmino Alonso de Campo a Través | Índice
Regulamento / Reglamento

Circuíto

Historial de Vencedores

Plano de accesos

RESULTADOS

Edicións Anteriores
2007 (29ª edición)
Resultados
Fotografías
Crónica
Vídeo [1] [2] [3]  
2006 (28ª edición)
Resultados
Fotografías [1|2]
 

2005 (27ª edición)
Resultados
Fotografías [1|2]
 

2004 (26ª edición)
Resultados
Fotografías
 

2002 (24ª edición)
Resultados
Fotografías
Análise Estadística


2003 (25ª edición)
Resultados
Fotografías


Resultados da carreira Absoluta Feminina

Clasificación Individual da Carreira
PostoDorsalNº LicenciaNomeTempoAno Nac.Club
1532FPA100611Doroteia Peixoto20:371983_SRTSénior
25300Filomena Costa20:401985_BRASénior
3513GA 15940Marta Fernández Otero20:451985CSCVSénior
4165FV 145Solange Andreia Pereira Da Cruz21:061989JANDPromesa
5511GA 19613Patricia Mendes Pereira21:191981CSCVSénior
6508GA 14402Águeda Ofelia Blanco Pérez21:371977CSCVSénior
7518GA 15455Consi Gómez Bolabo21:571986OAAPSénior
8520GA 17528María Jesús Valiño Novo21:591976RIACSénior
9514GA 10571María Jesús Gestido Rodríguez22:021977JANDSénior
10506GA 9172Mª Soledad Castro Soliño22:111965CSCVSénior
11161GA 15964Sara Pérez Rodríguez22:191987CELTPromesa
12512GA 19638María Yolanda Gutiérrez Robles23:181982CSCVSénior
131630Albertina Cunha  23:331989_SANPromesa
14162GA 14392Paula Mariño Gonda23:481982CELTSénior
15983GA 15666Saleta Aboy Pazos24:001989OAAPPromesa
16517GA 14209Lorena Luaces Barril24:281984OAAPSénior
17164GA 15956Andrea García Soage24:291987VICAPromesa
18510GA 12121FAlicia Pérez Alonso24:401981CSCVSénior
19509GA 10754Andrea Michèle Rosario Fauré25:301979CSCVSénior
20507GA 15983Montserrat Carreira Costas25:381967CSCVSénior
21528A 8346Patricia Isabel Fernández Masso26:091969VALMSénior
22515GA 15567Almudena Cordón Pérez26:561970OAAPSénior
23525A 8100Sandra Santodomingo Fabian27:011969SMOSénior
24533A 9740María José Grobas Garaboa28:301972ORDSénior
25505GA 19019Milagros Gómez Cagide31:241963CSCVSénior
26504GA 19020Olga Romero Domínguez32:031950CSCVSénior
27523A 8451Mª Josefa Freire Mosquera35:041952SMOSénior
28522A 8441Carmen Vasconcellos Balboa37:291947SMOSénior
Clasificación por Equipos da Carreira
PostoCódigoNome ClubSumaPostos
1CSCVComesaña Sporting Club24(3+5+6+10)
2OAAPOurense Atletismo – Academia Postal60(7+15+16+22)
Clasificación Individual da Categoría Promesa
Pt.Cat.DorsalNº LicenciaNomeTempoAno Nac.Club
1 (4)165FV 145Solange Andreia Pereira Da Cruz21:061989JAND
2 (11)161GA 15964Sara Pérez Rodríguez22:191987CELT
3 (13)1630Albertina Cunha  23:331989_SAN
4 (15)983GA 15666Saleta Aboy Pazos24:001989OAAP
5 (17)164GA 15956Andrea García Soage24:291987VICA
Clasificación Individual da Categoría Sénior
Pt.Cat.DorsalNº LicenciaNomeTempoAno Nac.Club
1 (1)532FPA100611Doroteia Peixoto20:371983_SRT
2 (2)5300Filomena Costa20:401985_BRA
3 (3)513GA 15940Marta Fernández Otero20:451985CSCV
4 (5)511GA 19613Patricia Mendes Pereira21:191981CSCV
5 (6)508GA 14402Águeda Ofelia Blanco Pérez21:371977CSCV
6 (7)518GA 15455Consi Gómez Bolabo21:571986OAAP
7 (8)520GA 17528María Jesús Valiño Novo21:591976RIAC
8 (9)514GA 10571María Jesús Gestido Rodríguez22:021977JAND
9 (10)506GA 9172Mª Soledad Castro Soliño22:111965CSCV
10 (12)512GA 19638María Yolanda Gutiérrez Robles23:181982CSCV
11 (14)162GA 14392Paula Mariño Gonda23:481982CELT
12 (16)517GA 14209Lorena Luaces Barril24:281984OAAP
13 (18)510GA 12121FAlicia Pérez Alonso24:401981CSCV
14 (19)509GA 10754Andrea Michèle Rosario Fauré25:301979CSCV
15 (20)507GA 15983Montserrat Carreira Costas25:381967CSCV
16 (21)528A 8346Patricia Isabel Fernández Masso26:091969VALM
17 (22)515GA 15567Almudena Cordón Pérez26:561970OAAP
18 (23)525A 8100Sandra Santodomingo Fabian27:011969SMO
19 (24)533A 9740María José Grobas Garaboa28:301972ORD
20 (25)505GA 19019Milagros Gómez Cagide31:241963CSCV
21 (26)504GA 19020Olga Romero Domínguez32:031950CSCV
22 (27)523A 8451Mª Josefa Freire Mosquera35:041952SMO
23 (28)522A 8441Carmen Vasconcellos Balboa37:291947SMO
© 2005 Comesaña Sporting Club. San Andrés de Comesaña. Vigo. Todos los derechos reservados.